Dashboard PENCAPAIAN SASARAN.

  1. Sasaran Marketing vs Enrolment semasa Feb.
  2. Sasaran Fakulti vs Pencapaian Semasa.
  3. Sasaran Pelajar Antarabangsa vs Tempatan.

a. Sasaran Marketing vs Enrolment semasa Feb

Sasaran Pelajar Aktif Dis 2020 Sasaran Kemasukan Pelajar Baru 2020 Sasaran Kemasukan Pelajar Tempatan (80%) Sasaran Kemasukan Pelajar Antarabangsa (20%)
1706 768 512 256

b. Sasaran Fakulti vs Pencapaian Semasa

Fakulti Bil. Pelajar Semasa Sasaran Pertambahan Pelajar Baru
Fakulti Muamalat & Kewangan Islam 289 537 248
Fakulti Pengajian Islam 422 682 260
Fakulti Perniagaan & Sains Pengurusan 126 347 221
Fakulti Al-Quran & Sunnah - 40 40

c. Sasaran Pelajar Antarabangsa vs Tempatan.

JUMLAH PELAJAR SEMASA (Sehingga Ambilan Februari 2019/2020:

pelajar ikut program pengajian
pelajar ikut fakulti
Scroll to Top