loader image

QUALITY OBJECTIVE OF REGISTRAR

graduate-male-asian

1

Sekurang-kurangnya 60%
daripada pensyarah
berkelayakan
pascasiswazah atau
kelayakan yang setaraf
dengannya.

work-laptop-male-asian

2

Meningkatkan sekurang-
kurangnya 85% prestasi
pentadbiran Kolej
Universiti melalui budaya
korporat untuk
menyediakan penyelesaian
pentadbiran yang cekap,
berkesan dan professional.

doctor

3

Komited dan prihatin
terhadap kebajikan staf,
Jabatan Pendaftar
memastikan prestasi
perkhidmatan luar
mencapai 85% setiap
tahun melalui penilaian
oleh staf.

campus security

4

Memastikan sekurang-
kurangnya 85% kawalan
keselamatan di sekitar
kampus adalah mematuhi
peraturan di bawah Akta
dan Undang-undang yang
relevan.

Scroll to Top