loader image
coding

Kolej Universiti Islam Perlis

E - Circulars

Know your rights, and gets to know what you should do and what you shouldn't as a worker. Don't get yourself into trouble!

E-Circulars List

TAHUNPEKELILING
2020Bil.1 - Penguatkuasaan Peraturan Penggunaan Sistem E- Attendance Dan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/01/Pekeliling-Perkhidmatan-Bilangan-01-tahun-2020-Penguatkuasaan-Peraturan-Penggunaan-Sistem-E-Attance-dan-Waktu-Bekerja-Berperingkat-WBB-Kakitangan-KUIPS_compressed.pdf
2020Bil.2 - Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2019 untuk makluman dan perhatian semua Kakitangan KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/03/Pekeliling-Perkhidmatan-Bilangan-02-Tahun-2020-compressed.pdf
2020Bil.3 - Syarat-syarat & Peraturan Cuti Tafarrugh Al-'Ilmi bagi Staf Akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/03/Pekeliling-Perkhidmatan-Bil.-03-2020-Syarat-syarat-Peraturan-Cuti-Tafarrugh-Al-Ilmi-bagi-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-compressed.pdf
2020Bil.4 - Pelantikan Jawatan Pendaftar (Gred N52), Bendahari (Gred W52), Penasihat Undang-Undang (Gred L48) Dan Ketua Pustakawan (Gred S44) Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/03/Pekeliling-Perkhidmatan-Bilangan-04-Tahun-2020-Pelantikan-Jawatan-Pendaftar-Gred-N52-Bendahari-Gred-W52-Penasihat-Undang-Undang-Gred-L48-dan-Ketua-Pustakawan-Gred-S44-KUIPs-compressed.pdf
2020Bil.11 - Pekeliling Pindaan Waktu Bekerja Staf Bulan Ramadan Tahun 2020 Bersamaan 1441hijrahhttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/05/PEKELILING-PINDAAN-WAKTU-BEKERJA-STAF-BULAN-RAMADAN-TAHUN-2020-BERSAMAAN-1441HIJRAH-SEMAKAN-PENDAFTAR-1-compressed.pdf
2020Bil.13 - Jawatankuasa Pengemaskinian Komposisi dan Keanggotaan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/07/Pekeliling-Pentadbiran-Bil.-13-2020-Jawatankuasa-Pengemaskinian-Komposisi-dan-Keanggotaan-Jawatankuasa-Keselamatan-dan-Kesihatan-Pekerjaan-JKKP-KUIPs-compressed.pdf
2020Bil.14 - Polisi Bekerja Dari Rumah (Working From Home Policy) KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/07/PEKELILING-PENTADBIRAN-BILANGAN-14-TAHUN-2020-POLISI-BEKERJA-DARI-RUMAH-WORKING-FROM-HOME-POLICY-KUIPs.pdf
2020Bil.15 - Penetapan Garis Panduan Pelantikan Profesor Gred Khas C (VK7) Dan Profesor Madya (Gred DS53). Lantikan Terus Dari Agensi Luar Di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/07/PEKELILING-PENTADBIRAN-BILANGAN-15-TAHUN-2020-1-1.pdf
2020Bil. - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/05/PEKELILING-PELAKSANAAN-PENGOPERASIAN-KOLEJ-UNIVERSITI-ISLAM-PERLIS-KUIPs-SEMASA-PERINTAH-KAWALAN-PERGERAKAN-BERSYARAT-PKPB-compressed.pdf
2019Bil.1 - Mengenai peraturan skim kemudahan perubatan staf Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Mengenai-peraturan-skim-kemudahan-perubatan-staf-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2019Bil.1 - Pemakluman hari kelepasan Am persekutuan & Negeri Perlis bagi tahun 2019https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Pemakluman-hari-kelepasan-Am-persekutuan-Negeri-Perlis-bagi-tahun-2019.pdf
2019Bil.2 - Pelaksanaan dasar pemisah (exit policy) bagi pegawai berprestasi rendah dalam perkhidmatan di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)
2019Bil.3 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)
2019Bil.3 - Pemakluman penubuhan fakulti Quran Sunnah Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) menurut peruntukan seksyen 18 perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-penubuhan-fakulti-Quran-Sunnah-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-menurut-peruntukan-seksyen-18-perlembagaan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2019Bil.4 - Pemakluman semakan indeks prestasi dan pemberat penilaian mengikut gred jawatan kakitangan akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-semakan-indeks-prestasi-dan-pemberat-penilaian-mengikut-gred-jawatan-kakitangan-akademik-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2019Bil.7 - Pemakluman Pelantikan Ketua Eksekutif/Rektor Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Menurut Peruntukan Seksyen 31 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2017 [Akta A1535]https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Pemakluman-Pelantikan-Ketua-Eksekutif@Rektor-KUIPs-2019.pdf
2019Bil.8 - Garis Panduan Pengurusan Jawatan Giliran Dan Perwujudan Struktur Baharu Ptj& Pbu KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-8-Tahun-2019-Garis-Panduan-Pengurusan-Jawatan-Giliran-dan-Perwujudan-Struktur-Baharu-PTj-PBU-KUIPs.pdf
2019Bil.9 - Penetapan Peraturan Penganugerahan Ijazah Kehormathttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-9-Tahun-2019-PENETAPAN-PERATURAN-PENGANUGERAHAN-IJAZAH-KEHORMAT.pdf
2019Bil.10 - Garis Panduan Permohonan Menghadiri Persidangan di Dalam dan Luar Negara KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/11/Pekeliling-Pentadbiran-Bil.-10-tahun-2019-Garis-Panduan-Permohonan-Menghadiri-Persidangan-di-Dalam-dan-Luar-Negara-KUIPs-compressed_compressed.pdf
2018Bil.1 - Pemakluman pelantikan pengerusi lembaga pengarah universiti   ( LPU ) menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )
2018Bil.1 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) sepanjang Bulan Ramadhan 1439H
2018Bil.2 - Pemakluman pelantikan Timbalan Rektor menurut peruntukan seksyen 20 (3) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)
2018Bil.3 - Pemakluman menjalankan tugas-tugas rektor Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Pemakluman-menjalankan-tugas-tugas-rektor-KUIPs.pdf
2017Bil.1 - Makluman mengenai penubuhan seksyen pembangunan penyelenggaraan fasiliti Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) dan penyerahan tugas – tugas seksyen pengangkutan di bawah tanggungjawab seksyen pembangunan dan penyelenggaraan fasilitihttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Makluman-mengenai-penubuhan-seksyen-pembangunan-penyelenggaraan-fasiliti-KUIPs-dan-penyerahan-tugas-%E2%80%93-tugas-seksyen-pengangkutan-di-bawah.pdf
2017Bil.1 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs) sepanjang bulan Ramadhan 1438H
2017Bil.2 - Kelulusan cuti peristiwa sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2017 (Syawal 1438 H)
2017Bil.3 - Pemakluman perubahan tarikh Awal Muharam ( Maal Hijrah ) dan hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bagi hari kelepasan Am persekutuan tahun 2017
2017Bil.6 - Pemakluman hari kelepasan Am Negeri Perlis bagi tahun 2018
2017Bil.6 - Makluman penempatan seksyen jaminan kualiti dan akreditasi di bawah pejabat penolong rektor akademik
2016Bil.1 - Makluman pelantikan pengerusi lembaga pengarah universiti (LPU) menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Makluman-pelantikan-pengerusi-lembaga-pengarah-universiti-LPU-menurut-peruntukan-seksyen-14-1-perlembagaan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.2 - Pemakluman pelantikan ahli – ahli lembaga pengarah universiti menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-pelantikan-ahli-%E2%80%93-ahli-lembaga-pengarah-universiti-menurut-peruntukan-seksyen-14-1-perlembagaan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.3 - Prosedur pengendalian dan pengurusan kes – kes ketidakhadiran bertugas kakitangan / pegawai Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Prosedur-pengendalian-dan-pengurusan-kes-%E2%80%93-kes-ketidakhadiran-bertugas-kakitangan-pegawai-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.3 - Pemakluman mengenai garis panduan dan tatacara lawatan persendirian ke luar negara bagi staf Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-mengenai-garis-panduan-dan-tatacara-lawatan-persendirian-ke-luar-negara-bagi-staf-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.4 - Pemakluman penubuhan fakulti dan pusat pembangunan insan di Kolej Universiti Islam Perlis selaras peruntukan seksyen 18 perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-penubuhan-fakulti-dan-pusat-pembangunan-insan-di-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-selaras-peruntukan-seksyen-18-perlembagaan-KUIPs.pdf
2016Bil.5 - Pemakluman pelaksanaan waktu bekerja dalam Bulan Ramadhan 1437H bagi kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-pelaksanaan-waktu-bekerja-dalam-Bulan-Ramadhan-1437H-bagi-kakitangan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.6 - Arahan mengenai prosedur dan pengurusan cuti pegawai dan kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Arahan-mengenai-prosedur-dan-pengurusan-cuti-pegawai-dan-kakitangan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.7 - Mengenai prosedur, keanggotaan dan terma rujukan pelantikan staf akademik (luaran) Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Mengenai-prosedur-keanggotaan-dan-terma-rujukan-pelantikan-staf-akademik-luaran-KUIPs.pdf
2015Bil.1 - Prosedur permohonan cuti rehat (atas sebab – sebab kecemasan) bagi staf di Kolej Universiti Islam Perlishttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Prosedur-Permohonan-Cuti-Rehat-Atas-Sebab-Kecemasan.pdf
2015Bil.2 - Peraturan permohonan perlanjutan perkhidmatan pegawai berstatus kontrak / sementara / sambilan / di Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Peraturan-Permohonan-Pelanjutan-Perkhidmatan-Pegawai-Berstatus-Kontrak-Sementara-Sambilan-KUIPs.pdf
2015Bil.2 - Penguatkuasaan peraturan berkaitan pematuhan waktu bekerja kepada semua kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Penguatkuasaan-peraturan-berkaitan-pematuhan-waktu-bekerja-kepada-semua-kakitangan-KUIPs-compressed.pdf
2015Bil.2 - Dasar Tuntutan Balik Pembayaran Pasport/Visa Atas Urusan Rasmi Universitihttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Dasar-Tuntutan-Balik-Pembayaran-Pasport-Visa-Atas-Urusan-Rasmi-Universiti.pdf
2015Bil. 3 - Penguatkuasaan peraturan – peraturan permohonan kenderaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Penguatkuasaan-Peraturan-Permohonan-Kenderaan-KUIPs.pdf
2015Bil.4 - Kadar kadar tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran (kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan & profesional serta kumpulan sokongan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)
2015Bil.5 - Makluman penempatan seksyen jaminan kualiti dan akreditasi di bawah pejabat Rektor Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Makluman-penempatan-seksyen-jaminan-kualiti-dan-akreditasi-di-bawah-pejabat-Rektor-KUIPs.pdf
2015Bil.6 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan KUIPs semasa bulan Ramadhan 1436 hijrahhttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pindaan-waktu-bekerja-untuk-kakitangan-KUIPs-semasa-bulan-Ramadhan-1436-hijrah.pdf
2015Bil.7 - Peraturan kebenaran untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-kebenaran-untuk-meninggalkan-pejabat-dalam-waktu-bekerja-di-KUIPs.pdf
2015Bil.9 - Penubuhan seksyen pembangunan dan penyelenggaraan fasilitihttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Penubuhan-seksyen-pembangunan-dan-penyelenggaraan-fasiliti.pdf
2015Bil.11 - Pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji secara sukarela di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pelaksanaan-pembayaran-zakat-pendapatan-melalui-potongan-gaji-secara-sukarela-di-KUIPs.pdf
2013Bil.1 - Penguatkuasaan pemakaian staf Kolej Universiti Islam Perlis pada setiap hari Rabu, Khamis, dan Jumaathttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Penguatkuasaan-pemakaian-staf-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-pada-setiap-hari-Rabu-Khamis-dan-Jumaat.pdf
2013Bil.2 - Penguatkuasaan pembelian menggunakan baucer pembayaranhttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Penguatkuasaan-pembelian-menggunakan-baucer-pembayaran.pdf

BIL

PERKARA

1


1

Pemakluman pelantikan pengerusi lembaga pengarah universiti   ( LPU ) menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )

Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) sepanjang Bulan Ramadhan 1439H

2

Pemakluman pelantikan Timbalan Rektor menurut peruntukan seksyen 20 (3) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

3

Pemakluman menjalankan tugas-tugas rektor Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs)

BIL

PERKARA

11

Makluman mengenai penubuhan seksyen pembangunan penyelenggaraan fasiliti Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) dan penyerahan tugas – tugas seksyen pengangkutan di bawah tanggungjawab seksyen pembangunan dan penyelenggaraan fasiliti

Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs) sepanjang bulan Ramadhan 1438H

2

Kelulusan cuti peristiwa sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2017 (Syawal 1438 H)

3

Pemakluman perubahan tarikh Awal Muharam ( Maal Hijrah ) dan hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bagi hari kelepasan Am persekutuan tahun 2017

4

 

5

 

6

6

Pemakluman hari kelepasan Am Negeri Perlis bagi tahun 2018

Makluman penempatan seksyen jaminan kualiti dan akreditasi di bawah pejabat penolong rektor akademik

Scroll to Top