Project Management-01

Kolej Universiti Islam Perlis

E - Circulars

Know your rights, and gets to know what you should do and what you shouldn't as a worker. Don't get yourself into trouble!

E-Circulars List

TAHUNPEKELILING
2021Bil.1 - Pindaan Waktu Bekerja Untuk Staf Kolej Universiti Islam Perlis Bagi Bulan Ramadan 1442H / 2021Mhttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/04/PEKELILING-PERKHIDMATAN-BILANGAN-1-TAHUN-2021-compressed.pdf
2021Bil.1 - Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 2021 Pemakluman Penstrukturan dan Pengorganisasian Jabatan Pendaftar, Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-1-2021-Pemakluman-Penstrukturan-dan-Pengorganisasian-Jabatan-Pendaftar-KUIPs.pdf
2021Bil.2 - Pekeliling Garis Panduan dan Pelaksanaan Pengesahan Perkhidmatan Staf Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/04/PEKELILING-PERKHIDMATAN-BILANGAN-02-TAHUN-2021-GARIS-PANDUAN-DAN-PELAKSANAAN-PENGESAHAN-PERKHIDMATAN-STAF-KOLEJ-UNIVERSITI-ISLAM-PERLIS-KUIPs-compressed.pdf
2021Bil.2 - Pekeliling Pendaftar Bil. 02 2021 - Semakan Governan Akademik dan Pengemaskinian Polisi Governan Akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)-(1032988-M)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/04/Pekeliling-Pendaftar-Bil-2-2021.pdf
2021Bil.3 - Surat Arahan Pelaksanaan pengoperasian Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Semasa Perintah Kawalanpergerakan (PKP)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.3-2021-Surat-Arahan-Pelaksanaan-Pengoperasian-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-Semasa-Perintah-Kawalan-Pergerakan-PKP.pdf
2021Bil.3 - Pekeliling perkhidmatan - Menanggung Kerja Penasihat Undang-Undang Kuips Mulai 1 Jun 2021https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/06/PEKELILING-BIL-3-TAHUN-2021-PEMAKLUMAN-MENANGGUNG-KERJA-PENASIHAT-UNDANG-UNDANG-KUIPS-MULAI-1-JUN-2021.pdf
2021Bil.4 - Pekeliling Perkhidmatan - Polisi Dan Prosedur Pelantikan/Kenaikan Pangkat Ke Gred Jawatan Yang Lebih Tinggi Staf Akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/07/Pekeliling-Perkhidmatan-Bil.-42021-Polisi-dan-Prosedur-Kenaikan-Pangkat-Akademik.pdf
2021Bil.4 - Pekeliling Pendaftar Bil. 04 - 2021 Garis Panduan Peraturan Penganugerahan Ijazah Kehormat Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-04-tahun-2021-Garis-Panduan-Peraturan-Penganugerahan-Ijazah-Kehormat-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2021Bil.5 - Pekeliling Pendaftar Bil. 05 Tahun 2021 - Pengemaskinian Polisi dan Struktur Tadbir Urus Governan Kolej Universiti Islam Perlis (Pindaan 1)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/04/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-05-Tahun-2021-Pengemaskinian-Polisi-dan-Struktur-Tadbir-Urus-Governan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-Pindaan-1.pdf
2021Bil.6 - Perlanjutan Arahan Pelaksanaanpengoperasian Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Semasa Perintah Kawalanpergerakan (PKP)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.6-2021-Surat-Perlanjutan-Arahan-Pelaksanaan-Pengoperasian-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-Semasa-Perintah-Kawalan-Pergerakan-PKP.pdf
2021Bil.7 - Arahan Pengoperasian Kolej Universiti Islam Perlis Semasa Tempoh PKPP 19 Februari - 4 Mac 2021 https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.7-2021-Arahan-Pengoperasian-dan-Pengurusan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-dalam-Tempoh-Kawalan-Pergerakan-Pemulihan-PKPP.pdf
2021

TERKINI Bil.8 - Pekeliling Pendaftar Bilangan 08 Tahun 2021- Pemakluman Penguatkuasaan Pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuing Professional Development) Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.-08-2021-PEKELILING-PENGUATKUASAAN-PELAKSANAAN-PEMBANGUNAN-PROFESIONAL-BERTERUSAN-CPD-KUIPs.pdf
2021

TERKINI Pekeliling Penambahbaikan Pelaksanaan Operasi Perkhidmatan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Dalam Tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) - Fasa 3

https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/08/Pekeliling-Penambahbaikan-Pelaksanaan-Operasi-Perkhidmatan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-Dalam-Tempoh-Pelan-Pemulihan-Negara-PPN-Fasa-3.pdf
2020Bil.1 - Penguatkuasaan Peraturan Penggunaan Sistem E- Attendance Dan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/01/Pekeliling-Perkhidmatan-Bilangan-01-tahun-2020-Penguatkuasaan-Peraturan-Penggunaan-Sistem-E-Attance-dan-Waktu-Bekerja-Berperingkat-WBB-Kakitangan-KUIPS_compressed.pdf
2020Bil.2 - Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2019 untuk makluman dan perhatian semua Kakitangan KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/03/Pekeliling-Perkhidmatan-Bilangan-02-Tahun-2020-compressed.pdf
2020Bil.3 - Syarat-syarat & Peraturan Cuti Tafarrugh Al-'Ilmi bagi Staf Akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/03/Pekeliling-Perkhidmatan-Bil.-03-2020-Syarat-syarat-Peraturan-Cuti-Tafarrugh-Al-Ilmi-bagi-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-compressed.pdf
2020Bil.3 - Prevention Measures on The Novel Coronavirus (COVID-19) Infection at the Workplacehttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/Prevention-Measures-on-The-Novel-Coronavirus-COVID-19-Infection-at-the-Workplace.pdf
2020Bil.4 - Pelantikan Jawatan Pendaftar (Gred N52), Bendahari (Gred W52), Penasihat Undang-Undang (Gred L48) Dan Ketua Pustakawan (Gred S44) Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/03/Pekeliling-Perkhidmatan-Bilangan-04-Tahun-2020-Pelantikan-Jawatan-Pendaftar-Gred-N52-Bendahari-Gred-W52-Penasihat-Undang-Undang-Gred-L48-dan-Ketua-Pustakawan-Gred-S44-KUIPs-compressed.pdf
2020Bil.5 - Pekeliling berkenaan Garis Panduan dan Pelaksanaan Latihan Secara Dalam Talian dan Bersemuka (Online (Online Learning & Face-to-Face) Staf Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/12/GARIS-PANDUAN-DAN-PELAKSANAAN-LATIHAN-SECARA-DALAM-TALIAN-DAN-BERSEMUKA-.pdf
2020Bil.7 - Pekeliling Urusan Pelantikan Timbalan Rektor Akademik & Antarabangsa Menurut Peruntukan Seksyen 29 (1) Perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (2019)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/12/PEKELILING-PEMAKLUMAN-URUSAN-PELANTIKAN-TIMBALAN-REKTOR-AKADEMIK-ANTARABANGSA.pdf
2020Bil.8 - Pekeliling Pemakluman Urusan Tanggung Kerja Jawatan Penolong Rektor Pembangunan Pelajar dan Alumni KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/Pekeliling-Pemakluman-Urusan-Tanggung-Kerja-Jawatan-Penolong-Rektor-Pembangunan-Pelajar-dan-Alumni-KUIPs.pdf
2020Bil.9 - Pekeliling Pemakluman Urusan Pelantikan Penolong Rektor Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/12/PEKELILING-PEMAKLUMAN-URUSAN-PELANTIKAN-PENOLONG-REKTOR-PEMBANGUNAN-PELAJAR-ALUMNI-KUIPS.pdf
2020Bil.10 - Pengumpulan Baki Cuti Tahun 2020 dibawa ke Tahun 2021 bagi Staf KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/PEKELILING-PERKHIDMATAN-BILANGAN-10-TAHUN-2020-PENGUMPULAN-BAKI-CUTI-TAHUN-2020-DIBAWA-KE-TAHUN-2021-BAGI-STAF-KOLEJ-UNIVERSITI-ISLAM-PERLIS.pdf
2020Bil.11 - Pekeliling Pindaan Waktu Bekerja Staf Bulan Ramadan Tahun 2020 Bersamaan 1441hijrahhttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/05/PEKELILING-PINDAAN-WAKTU-BEKERJA-STAF-BULAN-RAMADAN-TAHUN-2020-BERSAMAAN-1441HIJRAH-SEMAKAN-PENDAFTAR-1-compressed.pdf
2020Bil.11 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/05/PEKELILING-PELAKSANAAN-PENGOPERASIAN-KOLEJ-UNIVERSITI-ISLAM-PERLIS-KUIPs-SEMASA-PERINTAH-KAWALAN-PERGERAKAN-BERSYARAT-PKPB-compressed.pdf
2020Bil.13 - Jawatankuasa Pengemaskinian Komposisi dan Keanggotaan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/07/Pekeliling-Pentadbiran-Bil.-13-2020-Jawatankuasa-Pengemaskinian-Komposisi-dan-Keanggotaan-Jawatankuasa-Keselamatan-dan-Kesihatan-Pekerjaan-JKKP-KUIPs-compressed.pdf
2020Bil.14 - Polisi Bekerja Dari Rumah (Working From Home Policy) KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/07/PEKELILING-PENTADBIRAN-BILANGAN-14-TAHUN-2020-POLISI-BEKERJA-DARI-RUMAH-WORKING-FROM-HOME-POLICY-KUIPs.pdf
2020Bil.15 - Penetapan Garis Panduan Pelantikan Profesor Gred Khas C (VK7) Dan Profesor Madya (Gred DS53). Lantikan Terus Dari Agensi Luar Di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/07/PEKELILING-PENTADBIRAN-BILANGAN-15-TAHUN-2020-1-1.pdf
2020Bil.16 - Pekeliling Penstrukturan Urus Tadbir Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/12/PEKELILING-PEMAKLUMAN-PENSTRUKTURAN-URUS-TADBIR-1.pdf
2020Bil.17 - Pekeliling Pemakluman Penjumudan Pusat Pengurusan Akademik (PUSPA) Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2020/12/PEKELILING-PEMAKLUMAN-PENJUMUDAN-PUSAT-PENGURUSAN-AKADEMIK.pdf
2020Bil.18 - Garis Panduan Penulisan Surat, Memo dan E-Mel Rasmi KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/PEKELILING-PENTADBIRAN-BIL.-18.-TAHUN-2020-GARIS-PANDUAN-PENULISAN-SURAT-MEMO-DAN-E-MEL-RASMI-KOLEJ-UNIVERSITI-ISLAM-PERLIS-KUIPs.pdf
2020Bil.19 - Hari Kelepasan Am Persekutuan & Negeri Perlis Tahun 2021https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/Pemakluman-Hari-Kelepasan-Am-Persekutuan-Negeri-Perlis-Bagi-Tahun-2021.pdf
2020Bil.20 - Waktu Anjal Bekerja Staf Akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/Pekeliling-Pendaftar-Waktu-Anjal-Bekerja-Staf-Akademik-KUIPs.pdf
2020Bil.21 - Pekeliling Pendaftar Bil. 21 Tahun 2020 Garis Panduan dan Semakan Wajaran Pemarkahan bagi Kriteria Penilaian Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan dan Pelaksana KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Pekeliling-Bil.-21-2020-Garis-Panduan-dan-semakan-wajaran-pemarkahan-bagi-kriteria-penilaian-kenaikan-pangkat-kumpulan-pengurusan-dan-profesional-bukan-akademik-dan-kumpulan-sokongan.pdf
2019Bil.1 - Mengenai peraturan skim kemudahan perubatan staf Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Mengenai-peraturan-skim-kemudahan-perubatan-staf-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2019Bil.1 - Pemakluman hari kelepasan Am persekutuan & Negeri Perlis bagi tahun 2019https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Pemakluman-hari-kelepasan-Am-persekutuan-Negeri-Perlis-bagi-tahun-2019.pdf
2019Bil.2 - Pelaksanaan dasar pemisah (exit policy) bagi pegawai berprestasi rendah dalam perkhidmatan di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Pekeliling-Pentadbiran-Bil-2-Tahun-2019-Pelaksanaan-Dasar-Pemisah-Exit-Policy-KUIPs-1.pdf
2019Bil.3 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Pekeliling-Pentadbiran-bil-3-2019-Pindaan-Bulan-Ramadhan-1440H.pdf
2019Bil.3 - Pemakluman penubuhan fakulti Quran Sunnah Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) menurut peruntukan seksyen 18 perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-penubuhan-fakulti-Quran-Sunnah-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-menurut-peruntukan-seksyen-18-perlembagaan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2019Bil.4 - Pemakluman semakan indeks prestasi dan pemberat penilaian mengikut gred jawatan kakitangan akademik Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-semakan-indeks-prestasi-dan-pemberat-penilaian-mengikut-gred-jawatan-kakitangan-akademik-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2019Bil.7 - Pemakluman Pelantikan Ketua Eksekutif/Rektor Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Menurut Peruntukan Seksyen 31 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2017 [Akta A1535]https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Pemakluman-Pelantikan-Ketua-Eksekutif@Rektor-KUIPs-2019.pdf
2019Bil.8 - Garis Panduan Pengurusan Jawatan Giliran Dan Perwujudan Struktur Baharu Ptj& Pbu KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-8-Tahun-2019-Garis-Panduan-Pengurusan-Jawatan-Giliran-dan-Perwujudan-Struktur-Baharu-PTj-PBU-KUIPs.pdf
2019Bil.9 - Penetapan Peraturan Penganugerahan Ijazah Kehormathttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pekeliling-Pendaftar-Bil.-9-Tahun-2019-PENETAPAN-PERATURAN-PENGANUGERAHAN-IJAZAH-KEHORMAT.pdf
2019Bil.10 - Garis Panduan Permohonan Menghadiri Persidangan di Dalam dan Luar Negara KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/11/Pekeliling-Pentadbiran-Bil.-10-tahun-2019-Garis-Panduan-Permohonan-Menghadiri-Persidangan-di-Dalam-dan-Luar-Negara-KUIPs-compressed_compressed.pdf
2019Bil. 11 - Pemakluman Hari Kelepasan AM Persekutuan & Negeri Perlis Bagi Tahun 2020https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.11-Pekeliling-Hari-Kelepasan-AM-Persekutuan-Negeri-Perlis-Bagi-Tahun-2020.pdf
2019Bil.13 - Senarai dan Garis Panduan Pembayaran Yuran Keahlian Badan Profesional / Ikhtisas KUIPshttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/01/Senarai-dan-Garis-Panduan-Pembayaran-Yuran-Keahlian-Badan-Profesional-atau-Ikhtisas-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2018Bil.1 - Pemakluman pelantikan pengerusi lembaga pengarah universiti ( LPU ) menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.1-2018-PEKELILING-PENTADBIRAN-14.pdf
2018Bil.1 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) sepanjang Bulan Ramadhan 1439Hhttps://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.-1-Pindaan-waktu-bekerja-untuk-kakitangan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs-sepanjang-Bulan-Ramadhan-1439H-2018.pdf
2018Bil.1 - Pekeliling Pentadbiran - Dasar Pengajian Sambilan Pengajian Jarak Jauh Pjj Bagi Kumpulan Profesional Dan Pengurusan KUIPshttps://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/07/PEKELILING-PENTADBIRAN-BILANGAN-1-TAHUN-2018-DASAR-PENGAJIAN-SAMBILAN-PENGAJIAN-JARAK-JAUH-PJJ-BAGI-KUMPULAN-PROFESIONAL-DAN-PENGURUSAN-KUIPs.pdf
2018Bil.2 - Pemakluman pelantikan Timbalan Rektor menurut peruntukan seksyen 20 (3) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.2-2018-Pekeliling-Pentadbiran.pdf
2018Bil.3 - Pemakluman menjalankan tugas-tugas rektor Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Pemakluman-menjalankan-tugas-tugas-rektor-KUIPs.pdf
2018Bil.3 - Pemakluman Pelantikan Pemangkuan Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jawatan Pemangku Rektor di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.3-2018-PEMAKLUMAN-PELANTIKAN-PEMANGKUAN.pdf
2017Bil.1 - Makluman mengenai penubuhan seksyen pembangunan penyelenggaraan fasiliti Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) dan penyerahan tugas – tugas seksyen pengangkutan di bawah tanggungjawab seksyen pembangunan dan penyelenggaraan fasilitihttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Makluman-mengenai-penubuhan-seksyen-pembangunan-penyelenggaraan-fasiliti-KUIPs-dan-penyerahan-tugas-%E2%80%93-tugas-seksyen-pengangkutan-di-bawah.pdf
2017Bil.1 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs) sepanjang bulan Ramadhan 1438Hhttps://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.1-2017-Pekeliling-Pentadbiran.pdf
2017Bil.2 - Kelulusan cuti peristiwa sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2017 (Syawal 1438 H)https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.2-2017-Pekeliling-Pentadbiran.pdf
2017Bil.3 - Pemakluman perubahan tarikh Awal Muharam ( Maal Hijrah ) dan hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bagi hari kelepasan Am persekutuan tahun 2017
2017Bil.6 - Pemakluman hari kelepasan Am Negeri Perlis bagi tahun 2018https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/PERKELILING-PENTADBIRAN-BILANGAN-6-NEGERI-PERLIS-BAGI-TAHUN-2018-compressed.pdf
2017Bil.6 - Makluman penempatan seksyen jaminan kualiti dan akreditasi di bawah pejabat penolong rektor akademikhttps://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/PERKELILING-PENTADBIRAN-BIL.6.-2017-Makluman-Penempatan-Seksyen-Jaminan-Kualiti.pdf
2016Bil. 1 - 2016 Memorandum Larangan Terhadap Penggunaan Harta Benda KUIPs Untuk Tujuan Peribadihttps://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.-1-2016-Memorandum-Larangan-Terhadap-Penggunaan-Harta-Benda-KUIPs-Untuk-Tujuan-Peribadi.pdf
2016Bil.1 - Makluman pelantikan pengerusi lembaga pengarah universiti (LPU) menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Makluman-pelantikan-pengerusi-lembaga-pengarah-universiti-LPU-menurut-peruntukan-seksyen-14-1-perlembagaan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.2 - Pemakluman pelantikan ahli – ahli lembaga pengarah universiti menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-pelantikan-ahli-%E2%80%93-ahli-lembaga-pengarah-universiti-menurut-peruntukan-seksyen-14-1-perlembagaan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil. 2 - 2016 Hebahan Makluman Tarikh jadual Pembayaran Gaji Tahun 2016https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.-2-2016-Hebahan-Makluman-Tarikh-jadual-Pembayaran-Gaji-Tahun-2016.pdf
2016Bil.3 - Prosedur pengendalian dan pengurusan kes – kes ketidakhadiran bertugas kakitangan / pegawai Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Prosedur-pengendalian-dan-pengurusan-kes-%E2%80%93-kes-ketidakhadiran-bertugas-kakitangan-pegawai-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.3 - Pemakluman mengenai garis panduan dan tatacara lawatan persendirian ke luar negara bagi staf Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-mengenai-garis-panduan-dan-tatacara-lawatan-persendirian-ke-luar-negara-bagi-staf-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.4 - Pemakluman penubuhan fakulti dan pusat pembangunan insan di Kolej Universiti Islam Perlis selaras peruntukan seksyen 18 perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-penubuhan-fakulti-dan-pusat-pembangunan-insan-di-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-selaras-peruntukan-seksyen-18-perlembagaan-KUIPs.pdf
2016Bil.5 - Pemakluman pelaksanaan waktu bekerja dalam Bulan Ramadhan 1437H bagi kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pemakluman-pelaksanaan-waktu-bekerja-dalam-Bulan-Ramadhan-1437H-bagi-kakitangan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.6 - Arahan mengenai prosedur dan pengurusan cuti pegawai dan kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Arahan-mengenai-prosedur-dan-pengurusan-cuti-pegawai-dan-kakitangan-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-KUIPs.pdf
2016Bil.7 - Mengenai prosedur, keanggotaan dan terma rujukan pelantikan staf akademik (luaran) Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Mengenai-prosedur-keanggotaan-dan-terma-rujukan-pelantikan-staf-akademik-luaran-KUIPs.pdf
2015Bil. 1- 2015 Memorandum Larangan Terlibat Dalam Perhimpunan Bersih 4.0https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.-1-2015-Memorandum-Larangan-Terlibat-Dalam-Perhimpunan-Bersih-4.0.pdf
2015Bil.1 - Prosedur permohonan cuti rehat (atas sebab – sebab kecemasan) bagi staf di Kolej Universiti Islam Perlishttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Prosedur-Permohonan-Cuti-Rehat-Atas-Sebab-Kecemasan.pdf
2015Bil.2 - Peraturan permohonan perlanjutan perkhidmatan pegawai berstatus kontrak / sementara / sambilan / di Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Peraturan-Permohonan-Pelanjutan-Perkhidmatan-Pegawai-Berstatus-Kontrak-Sementara-Sambilan-KUIPs.pdf
2015Bil.2 - Penguatkuasaan peraturan berkaitan pematuhan waktu bekerja kepada semua kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Penguatkuasaan-peraturan-berkaitan-pematuhan-waktu-bekerja-kepada-semua-kakitangan-KUIPs-compressed.pdf
2015Bil.2 - Dasar Tuntutan Balik Pembayaran Pasport/Visa Atas Urusan Rasmi Universitihttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Dasar-Tuntutan-Balik-Pembayaran-Pasport-Visa-Atas-Urusan-Rasmi-Universiti.pdf
2015Bil. 3 - Penguatkuasaan peraturan – peraturan permohonan kenderaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/10/Penguatkuasaan-Peraturan-Permohonan-Kenderaan-KUIPs.pdf
2015Bil.4 - Kadar kadar tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran (kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan & profesional serta kumpulan sokongan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.4-Kadar-kadar-tuntutan-elaun-kemudahan-dan-bayaran-2015.pdf
2015Bil.5 - Makluman penempatan seksyen jaminan kualiti dan akreditasi di bawah pejabat Rektor Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Makluman-penempatan-seksyen-jaminan-kualiti-dan-akreditasi-di-bawah-pejabat-Rektor-KUIPs.pdf
2015Bil.6 - Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan KUIPs semasa bulan Ramadhan 1436 hijrahhttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pindaan-waktu-bekerja-untuk-kakitangan-KUIPs-semasa-bulan-Ramadhan-1436-hijrah.pdf
2015Bil.7 - Peraturan kebenaran untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-kebenaran-untuk-meninggalkan-pejabat-dalam-waktu-bekerja-di-KUIPs.pdf
2015Bil.9 - Penubuhan seksyen pembangunan dan penyelenggaraan fasilitihttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Penubuhan-seksyen-pembangunan-dan-penyelenggaraan-fasiliti.pdf
2015Bil.11 - Pelaksanaan pembayaran zakat pendapatan melalui potongan gaji secara sukarela di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)https://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Pelaksanaan-pembayaran-zakat-pendapatan-melalui-potongan-gaji-secara-sukarela-di-KUIPs.pdf
2013Bil.1 - Penguatkuasaan pemakaian staf Kolej Universiti Islam Perlis pada setiap hari Rabu, Khamis, dan Jumaathttps://pendaftar.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2019/09/Penguatkuasaan-pemakaian-staf-Kolej-Universiti-Islam-Perlis-pada-setiap-hari-Rabu-Khamis-dan-Jumaat.pdf
2013Bil.2 - Penguatkuasaan pembelian menggunakan baucer pembayaranhttps://pendaftarstage1.kuips.edu.my/wp-content/uploads/2021/05/Bil.-2-Tahun-2013-Penguatkuasaan-Pembelian-Menggunakan-Baucer-Pembayaran-2013-compressed.pdf

BIL

PERKARA

1


1

Pemakluman pelantikan pengerusi lembaga pengarah universiti   ( LPU ) menurut peruntukan seksyen 14 (1) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs )

Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) sepanjang Bulan Ramadhan 1439H

2

Pemakluman pelantikan Timbalan Rektor menurut peruntukan seksyen 20 (3) perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs)

3

Pemakluman menjalankan tugas-tugas rektor Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs)

BIL

PERKARA

11

Makluman mengenai penubuhan seksyen pembangunan penyelenggaraan fasiliti Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) dan penyerahan tugas – tugas seksyen pengangkutan di bawah tanggungjawab seksyen pembangunan dan penyelenggaraan fasiliti

Pindaan waktu bekerja untuk kakitangan Kolej Universiti Islam Perlis ( KUIPs) sepanjang bulan Ramadhan 1438H

2

Kelulusan cuti peristiwa sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2017 (Syawal 1438 H)

3

Pemakluman perubahan tarikh Awal Muharam ( Maal Hijrah ) dan hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong bagi hari kelepasan Am persekutuan tahun 2017

4

 

5

 

6

6

Pemakluman hari kelepasan Am Negeri Perlis bagi tahun 2018

Makluman penempatan seksyen jaminan kualiti dan akreditasi di bawah pejabat penolong rektor akademik

Higher Education SOP

Pelan Pemulihan Negara SOP Fasa 3

ms_MYMalay
Scroll to Top